Farmaceutpodden

Farmaceuten som forskar om läkemedelsanvändning

May 27, 2021

Joanne_Fuller97bf2.jpg

Varför följer 50 % av patienterna inte sin läkemedelsordination? 

Joanne Fuller som gästar det här avsnittet är inte bara legitimerad receptarie, hon har även en magisterexamen i farmaci och doktorsexamen. Hon har ägnat sin yrkesverksamma karriär åt att forska om läkemedelsanvändning. Vad innebär egentligen  läkemedelsanvändning och hur skiljer det sig från compliance, adherence och följsamhet?

Ni får höra om erfarenheter från apoteksgolvet men också från den forskning som Joanne har bedrivit genom åren. Hur får vi egentligen reda på sanningen om kundens faktiska läkemedelsanvändning? Och hur kan forskning om detta bedrivas?

Joanne delar med sig av många kloka insikter och Isabella drömmer sig tillbaka till apoteksgolvet med många tankar och idéer om hur hon hade velat förändra och förbättra sin egen kommunikation med kunden. Hur hanterar du en situationen när en kund i förtroende berättar att hen inte använder sin Furix? Ser du det som ett tillfälle att i din vita rock tillrättavisa kunden eller försöker du förstå varför kunden avstått från just det här läkemedlet?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App