Farmaceutpodden
Quality Assurance

Quality Assurance

May 30, 2022

A_sa8sxd6.jpeg

Har du ett öga för detaljer? Är du en fena på att kommunicera? Brinner du för kvalitetsarbete? Ja, då kanske QA (quality assurance) är rätt karriär för dig. 

Åsa Widestrand är disputerad apotekare och jobbar som Quality Assurance Manager och Responsible Person på ett läkemedelsföretag. I det här avsnittet berättar Åsa om kvalitetssäkring och vad det kan innebära i praktiken. Vi reder även ut förkortningar som GMP, GDP, SOP, QA, QP, RP och LMA...

Åsa har verkligen koll på läget och lång erfarenhet inom området, så missa inte vårens sista avsnitt. 

Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst

Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst

April 28, 2022

ANNA_1_skarp.jpg

 

Visste du att TLV har fått i uppdrag av regeringen att utveckla farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek? Visste du att försöksverksamhet med tjänsten Inhalationsvägledning, redan nu erbjuds på cirka 150 apotek?

I det här avsnittet hör ni Anna Montgomery, disputerade apotekare och senior utredare på TLV, som är projektledare för regeringsuppdraget om farmaceutiska tjänster på apotek.

Vad innebär regeringsuppdraget och hur arbetar TLV med det? Hur skiljer sig en farmaceutisk tjänst från den rådgivning som redan ingår i apotekens grunduppdrag? Vilka andra farmaceutiska tjänster kommer att testas inom ramen för försöksverksamheten?

Farmaceutiska tjänster finns på apotek i många andra länder men ännu inte i Sverige. Tiden framöver är otroligt spännande för utvecklingen av svenska apotek.

Gav avsnittet dig blodad tand? Du kan läsa mer om TLVs arbete i Policylabb-bloggen och Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst Delrapport 1

Det här avsnittet är producerat i samarbete med fackförbundet Sveriges Farmaceuter. 

Farmaceuten på distansapoteket

Farmaceuten på distansapoteket

March 31, 2022

Mathilda_Larsen60b3n.jpg

Vilken är egentligen den värsta felexpeditionen? Och varför är det inte hela världen om öppningsfarmaceuten råkar försova sig?

I det här avsnittet möter ni receptarien Mathilda Larsen som har jobbat på distansapotek i flera år. Förutom att slå hål på många av Isabellas fördomar berättar Mathilda om utmaningar och fördelar med att jobba som farmaceut på distans. 

Apotekaren vid Uppsala Monitoring Centre

Apotekaren vid Uppsala Monitoring Centre

February 24, 2022

AnnaH.jpg

Hur upptäcks ovanliga biverkningar? Vad är ett nationellt farmakovigilanssystem? Och vad är AMA som håller på att bildas i Afrika?

I det här avsnittet hör ni apotekaren Anna Hegerius som arbetar på UMC (Uppsala Monitoring Centre). Förutom att berätta om sin roll på UMC, får ni höra om UMCs viktiga internationella uppdrag, hur en misstänkt biverkning utreds och varför det är så viktigt med nationella farmakovigilanssystem. 

 

Det här avsnittet är producerat i samarbete med Sveriges Farmaceuter.

Svelic

Svelic

January 27, 2022

Rana_fotoa5wlv.jpg

Visst vore det superbra om det fanns en databas som samlade frågeställningar från hälso- och sjukvårdspersonal. Tänk om vem som helst dessutom skulle kunna få ta del av svaren på dessa frågeställningar.  Vet ni vad!? Det kan ni, tack vare databasen Svelic.  

Apotekaren Garshasbi Rana som jobbar på klinisk farmakologi inom Region Skåne berättar i det här avsnittet mer om Svelic och hur det är att utreda och formulera svar på frågor från hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelsutredningarna på Svelic är öppna för alla att lära av. Där finns många intressanta frågeställningar och utredningar att fördjupa sig i. Gå in och kika här! 

Fallgropar och tokigheter på apotek

Fallgropar och tokigheter på apotek

December 16, 2021

Caroline.jpg

Varför kan ett bindestreck vara skillnad mellan liv och död? Och vad i FASS-texten om finasterid fick Isabella att glömma allt hon kan om blommor och bin?

Receptarien Caroline Day är tillbaka i poddstolen och i det här avsnittet delar de båda farmaceuterna med sig av fallgropar och tokigheter som de har varit med om på apotek. 

Årets Farmaceut 2021

Årets Farmaceut 2021

November 25, 2021

Maria_Landgren_fotograf_Alicia_Nilsson_copybj...

Apotekaren Maria Landgren tilldelades i september den fina utmärkelsen Årets Farmaceut med motiveringen.

”Maria är en uppskattad ledare i region Skåne. Sedan flera år har hon med ett tydligt driv, djup kunskap och bred erfarenhet hittat nya lösningar kring läkemedelsanvändning i den offentliga sektorn. Maria uppskattas för sin kapacitet och sin tydliga kommunikation. Under pandemin har hon tagit fram en nationell modell för läkemedelsinköp och även arbetat som en av Skånes två vaccinsamordnare.”

Maria är en mycket inspirerande ledare och apotekare, och en viktig förebild i branschen.

Det här avsnittet är producerat i samarbete med Sveriges Farmaceuter. 

Årets farmaceut är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en apotekare eller receptarie som gjort betydande insatser för farmacin i Sverige. 

Välvald

Välvald

October 28, 2021

Lisa_008_as_Smart_Object-17pc56.jpgVarför pratas det om svenska apotek på huvudkontoren på stora läkemedelsföretag i USA?

För att möta ett ökat intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor lanserade Sveriges Apoteksförening i februari 2021 Välvald, en konsumentguide  till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete.

Vad innebär guiden och vilka krav måste läkemedelsföretagen uppnå för att få omfattas av Välvald?

I det här avsnittet berättar Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening mer om Välvald och om hur apoteken branschgemensamt driver olika miljö- och hållbarhetsfrågor.

V_logo_staende_600_RGB.png

Har du fler frågor eller vill läsa mer om Välvald - klicka här.

Det här avsnittet är producerat i samarbete med Sveriges Farmaceuter.

Apoteksinspektören

Apoteksinspektören

September 30, 2021

Johanna.jpeg

 

Kan en inspektör från Läkemedelsverket ställa sig vid receptdisken för att genomföra en oannonserad inspektion? Kan en inspektör stänga ett apotek och i så fall på vilka grunder?

Det här avsnittet gästas av apotekaren Johanna Östberg, apoteksinspektör på Läkemedelsverket. Johanna berättar mer om hur och varför Läkemedelsverket inspekterar apotek. Vilka avvikelser som är vanligast och hur de åtgärdas.

Trots att det kan upplevas som jobbigt att bli inspekterad är det ett ypperligt tillfälle att få hjälp att höja kvalitén och patientsäkerheten på ett apotek. 

Farmaceuten som forskar om läkemedelsanvändning

Farmaceuten som forskar om läkemedelsanvändning

May 27, 2021

Joanne_Fuller97bf2.jpg

Varför följer 50 % av patienterna inte sin läkemedelsordination? 

Joanne Fuller som gästar det här avsnittet är inte bara legitimerad receptarie, hon har även en magisterexamen i farmaci och doktorsexamen. Hon har ägnat sin yrkesverksamma karriär åt att forska om läkemedelsanvändning. Vad innebär egentligen  läkemedelsanvändning och hur skiljer det sig från compliance, adherence och följsamhet?

Ni får höra om erfarenheter från apoteksgolvet men också från den forskning som Joanne har bedrivit genom åren. Hur får vi egentligen reda på sanningen om kundens faktiska läkemedelsanvändning? Och hur kan forskning om detta bedrivas?

Joanne delar med sig av många kloka insikter och Isabella drömmer sig tillbaka till apoteksgolvet med många tankar och idéer om hur hon hade velat förändra och förbättra sin egen kommunikation med kunden. Hur hanterar du en situationen när en kund i förtroende berättar att hen inte använder sin Furix? Ser du det som ett tillfälle att i din vita rock tillrättavisa kunden eller försöker du förstå varför kunden avstått från just det här läkemedlet?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App